Szkolenia integracyjne – Profesjonalny Warsztat


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie doceniając dziękują w imieniu Rady Nadzoreczej za czas poświęcony na udzilone licencje i know how – podpisano: Hilary Korzeniak, Herman Abakanowicz, Atanazy Krzemień i Witold Chabros

 • Nauki Społeczne oraz Ekonomiczne w Horyzoncie 2020
 • Łódzki Panel Specjalistów Public Relations Eventy Integracyjne
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building „Gospodarka w PRL”
 • Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym 22.04.2016r, Toruń
 • Port morski jako lokalny jak również regionalny biegun wzrostu gospodarczego
 • V Sympozjum Międzywydziałowe Onkologia-Konstelacje 2015
 • Fakty i artefakty – archeologia, numizmatyka, ikonografia w badaniach nad przeszłością
 • Wojskowość na przełomie XX oraz XXI wieku. Znaczenie czynnika militarnego w środowisku międzynarodowym
 • II Kongres Młodych Ludzi Nauki – wizja, nauka, postęp – Kraków 2015
 • XXVIII Forum Pedagogów „Kultura popularna jako przestrzeń uczenia się”
 • Bezpieczeństwo szkoleń lotniczych na przykładzie szkoleń szybowcowych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym PRz w Bezmiechowej
 • W poszukiwaniu wspólnego języka. Obraz Polaków po przemianach społeczno-kulturowych
 • XI polska Konferencja Studentów oraz Młodych Pracowników Nauki
 • Praca dla wybranych? Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne

 • Posted under Notki Tagi: ,