Monthly Archives: Luty 2017

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością tego typu sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu będzie dość korzystna nie tylko dla samych pracowników, ale także dla całości gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost wypłat. Poza tym coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, jakimi motywuje się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, prywatną opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku ogólna liczba osób nie mających stałego zatrudnienia może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo opinii licznych osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła usłyszeć już można od XIX wieku, a nadal mimo używania ogromnej ilości najróżniejszych urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie niektórych profesji i powstawanie innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny we własny rozwój i nie bać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie miesiące to coraz lepsza sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością sytuacja tego typu występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja będzie dość korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz również dla całości gospodarki, którą będzie napędzał wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, opiekę medyczną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku ilość ludzi pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo opinii wielu ludzi, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na ilość bezrobotnych. Takie hasła słyszy się często od dwustu lat, a nadal mimo wymyślenia wielkiej liczby maszyn i urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie powodują znikanie niektórych profesji i powstawanie innych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno sytuacja tego typu jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Lecz bardzo podoba sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja może być korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz i dla naszej gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost pensji. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku liczba ludzi nie mających zatrudnienia może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na stopę bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a cały czas pomimo pojawienia się ogromnej ilości maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie powodują znikanie niektórych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a następnie taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ważna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się też często PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy przy tym projekcie będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, pozwalających oszacować ryzyko w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie można będzie rozpocząć skuteczne działania naprawcze, a dodatkowo zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten jest jednym z bardzo często występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent wszystkich zwolnień będzie rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje narastające kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony może się stać powodem groźniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie są nawet świadomi, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla pracodawców, jak i społecznych instytucji. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Przy określonej liczby dni wypłaca je właściciel firmy, a potem taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w tego typu działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Tym sposobem można będzie rozpocząć skuteczne działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten to jeden z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że blisko sześćdziesiąt procent wszystkich zwolnień będzie efektem kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje zwiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony może się stać przyczyną poważniejszych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą zupełnie, jak negatywne skutki dla nich może nieść życie w ciągłym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się także odbijać na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Rekomendacje – szkolenia z zarządzania – Ośrodek Doradztwa

(więcej…)