Rekomendacje – firmy szkoleniowe ze sprzedaży – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Baza zgłoszonych wniosków w programie dotacji Hiszpańskiego Grantu Badawczego:

  • E5/N/PODLASKIE-, Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych do produkcji produktów foliowych oraz recyklingu tworzyw sztucznych. , Mieczysław Gleba Gleba Trading Machinery, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • H4/O/PODLASKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii do unieszkodliwiania osadów dennych, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MARTECH-PLUS” MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Herra. Zalecane w agencji Mindlab
  • BB3/Z/LUBELSKIE-, KODILESS (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI ) twórcza implementacja innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy, PRYZMAT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Brainstorm
  • 7/E/OPOLSKIE-, Implementacja najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych środkiem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym., KRYSTYNA SKWARA Z. P. H.”M U N D U R II”, Dla tego aplikacji ogłoszono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • A1/D/PODLASKIE-, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego wielozadaniowego centrum tokarsko-frezarskiego wraz z oprogramowaniem, „TRANS-SERVICE” Transport Krajowy i Międzynarodowy Jan Płatek, Dla tego zgłoszenia przyznano subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Schenk Institute
  • 5/I/ŚLĄSKIE-, unowocześnienie do oferty produkcyjnej innowacyjnego wentylatora, FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Skała. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • 3/R/ŚLĄSKIE-, Innowacyjny dentysta, czyli zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-leczniczego w Prywatnej Praktyce Dentystycznej Lek. dent. Daniel Dłucik, PRYWATNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA DANIEL DŁUCIK, Dla tego aplikacji ogłoszono dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Mindlab
  • C2/G/PODKARPACKIE-, Innowacyjne centrum konstruktora z klocków typu Lego, EF NIERUCHOMOŚCI , Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Skała. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Homo Creatore
  • Posted under Notki