Gry kreatywne – tematy do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Integracyjne rekomenduje się nizej wymienione zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra zespołowa : „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie” i „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu”
  • zabawa strategiczna : „Oblicza miłości w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza” i „Utopia mit czy marzenie? Wizja społeczeństwa utopijnego w twórczości dostępnych autorów”
  • zabawa kreatywna : „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie wybranych utworów literackich” oraz Gry Szkoleniowe oraz „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka”
  • gra biznesowa : „Modele wychowania w Grecji starożytnej” oraz „Igrzyska gladiatorskie w filmie Gladiator Ridey’a Scotta”
  • symulacja edukacyjna : „Zawód dziennikarz – współczesne wyzwania” oraz „Propaganda medialna w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie Polski i Niemiec”
  • zabawa językowa – „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych” oraz „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich”
  • gra lingwistyczna : „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na modelu „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)” i „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza”
  • symulacja kreatywna : „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii” oraz „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon”
  • symulacja menedżerska : „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów” i „Kreacja wizerunku polityka”
  • Posted under Notki Tagi: , ,