Czy automatyzacja pracy ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno sytuacja tego typu jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Lecz bardzo podoba sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja może być korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz i dla naszej gospodarki, którą może napędzić odpowiedni wzrost pensji. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku liczba ludzi nie mających zatrudnienia może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na stopę bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a cały czas pomimo pojawienia się ogromnej ilości maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie powodują znikanie niektórych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.

Posted under Notki