Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a następnie taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ważna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się też często PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy przy tym projekcie będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, pozwalających oszacować ryzyko w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie można będzie rozpocząć skuteczne działania naprawcze, a dodatkowo zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten jest jednym z bardzo często występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent wszystkich zwolnień będzie rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje narastające kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony może się stać powodem groźniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie są nawet świadomi, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.

Posted under Notki