Ćwiczenia z zarządzania – wytyczne do zaliczenia


Informujemy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra strategiczna : „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych” i „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu”
  • zabawa biznesowa : „Teatr Wojciech Bogusławskiego wobec współczesnych wydarzeń politycznych. Na przykładzie współczesnych wydarzeń politycznych. Na studium przypadku ocenianych premier drugiej dyrekcji warszawskiej” oraz „Rozwój polskiego prawa konstytucyjnego po II wojnie światowej”
  • zabawa kreatywna : „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie ocenianych tytułów)” i Inżynierskie Symulacje Menedżerskie oraz „Komunikacja w związku bliskim – partnerskim ”
  • zabawa menedżerska : „Krytyka konsumpcyjnego stylu życia we współczesnym kinie” i „Teoria komunikacji w praktyce na podstawie utworów macedońskiego piosenkarza Toše Proeskiego”
  • symulacja menedżerska – „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu” i „Konstytucja 3 Maja 1971 r.”
  • zabawa lingwistyczna – „ – kulturowy obraz idealnej partnerki, idealnego partnera w internetowych ogłoszeniach towarzyskich” oraz „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • gra kreatywna – „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na przykładzie twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego” oraz „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur”
  • zabawa lingwistyczna – „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii” i „Zjawiska związane z moralnością, etyką i bioetyką wsród katolików i prawosławnych”
  • gra edukacyjna : „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu” i „”Konklawe – wybory inne niż wszystkie”
  • Posted under Notki Tagi: , ,