Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr TLS/36 7 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan debata w czasie konferencji zawiera następujące grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Weryfikacja stopnia implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Mazurach
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006″ przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zduńskowolski oraz m. Siemianowice Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: POLFER Sp. z o.o., Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., BARDIMEX Firma Handowa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARTON Mariusz Trąbczyński, „PROCOMAD” , Britenet , Fabryka Okien i Drzwi PCV Lastrik Robert Zwierzchoniewski, Invigo S.A., Light ERP Sp. z o. o., RCturbo Michał Misztal, xceed Michał Juda, FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Mechanika Nawrocki, APREO LOGISTICS S.A.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Posted under Notki