Wylosowane szkolenia HR

 • e-trener – serwis dla profesjonalistów z branży szkoleniowej
 • Flycomp – koncepcja e-usługowa dla pilotów samolotów i innych statków powietrznych
 • Globalne centrum usług wspólnych finansowo – księgowych w „Electrolux Poland” – warsztaty z zarządzania czasem
 • Informacja i promocja w ramach 7 osi priorytetowej i działania 83 i 84 w ramach 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku realizowana przez WWPE – szkolenia z konfliktów i otwarte szkolenia pracownicze
 • Innowacyjność w doradztwie ubezpieczeniowo – finansowym na rzecz poprawy jakości życia oraz przyrostu przedsiębiorczości i zatrudnienia – warsztaty z obslugi klienta
 • Internetowe Szkolenia Menedżerskie Na Mazurach – treningi z zarządzania projektem i anglojęzyczne szkolenia z zarządzania czasem
 • Intensyfikacja aktywnego pozyskiwania kontrahentów zagranicznych w Magnetix Gorszwa sj
 • cyfrowa platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – treningi biznesowe
 • IQ Advisors – inkubator procedury informacyjnych i komunikacyjnych – szkolenia HR
 • Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych –
 • Medinx – innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych – warsztaty negocjacyjne
 • Nano Beton – Polski Produkt Przyszłości – Nowa Era w Budownictwie
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty miekkie
 • Nowe wzory użytkowe progresem konkurencyjności firmy Hybryd Sp z oo – szkolenia z obslugi klienta
 • Opracowania prototypu generatora prądu, napędzanego turbiną wiatrową oraz jego implementacja PKWiU 27112670 Prądnice prądu przemiennego o mocy wyjściowej >750 kV – szkolenia biznesowe
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do systemowego układania opakowań na paletach
 • plID – Polska ID karta – szkolenia z zarządzania czasem
 • Polski olfaktometr – sporządzenie prototypu i implementacja do produkcji – szkolenia z zarządzania projektem
 • Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych
 • Profesjonalny mailing komercyjny oraz wysyłka materiałów promocyjnych na życzenie – warsztaty z asertywności
 • system Ventures – plany aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce – szkolenia z komunikacji
 • Recykling odpadów PET w modernizacyjne, ekologiczne materiały izolacyjne dla budownictwa
 • Etap II – implementacja planu dynamizacji eksportu – warsztaty sprzedażowe
 • rozwój artroskopowej metody implantacji autologicznych chondrocytów, stosowanej w leczeniu ubytków chrząstki
 • skok technologiczny działalności importowej poprzez opracowanie planu ekspansji eksportu – szkolenia z przywództwa
 • rozwój firmy INPOL-KRAK Sp z o o poprzez ekspansję na rynki europejskie
 • unowocześnienie firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – warsztaty z komunikacji
 • rozwój Infrastruktury Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki
 • – szkolenia HR
 • Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
 • Turystyka w siodle – infrastruktura modernizacyjnego i unikatowego produktu turystycznego – szkolenia HR
 • Uruchomienie nowej e-usługi polegającej na grupowaniu i wyszukiwaniu najlepszych ofert promocyjnych – szkolenia z kreatywności
 • Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wzoru pt „Lampa LED” na terytorium UE, Chin i USA
 • Wejście DORFIN Sp z o o na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego planu ekspansji importu – treningi biznesowe
 • Wirtualne Call Center – szkolenia menedżerskie
 • Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – warsztaty z konfliktów
 • Wytworzenie kompleksowej e-usługi projektowania wystroju wnętrz – szkolenia z asertywności
 • zakup i implementacja innowacyjnego i scentralizowanego modelu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych z partnerami
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego projektu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi sprzedażowe
 • Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp z oo w Rybniku – szkolenia z obslugi klienta}
 • Posted under Notki Tagi: , ,