Wyjazdy integracyjne – Tatrzański Panel


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów uprzejmie składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Dyrektorów za zaangażowanie na patronat dydaktyczny – podpisano: Aleksander Karszeński, Dionizy Rocki, Kacper Bulsa i Waldemar Łazarczyk

 • Zygmunt Krasiński w kontekstach literacko-kulturowych dawnych jak również współczesnych
 • Lubelski Kurs Doradców Marketingu Zabawy Team Building w Warszawie
 • 6th International Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’16
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej
 • V Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych.
 • I Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców
 • Kursokonferecja HR team building Bitwa o Monte Cassino z perspektywy mieszkańców Czeladzi
 • Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań
 • III Sympozjum Kwartalne „Integracja sztuki jak również techniki w architekturze i urbanistyce”
 • VIII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna konferencja z formalnego harmonogramu Kryzysy, katastrofy, kataklizmy: Kryzysy jako źródło zagrożeń a także szansa na zmianę
 • 57 Zjazd Naukowy światowego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów jak również Techników Przemysłu Chemicznego, AJD Częstochowa, 14 – 18 września 2014
 • II Karnistyczne Spotkania Naukowe
 • Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka
 • Medycyna naturalna w leczeniu oraz profilaktyce nowotworów

 • Posted under Notki Tagi: ,