Symulacje menedżerskie – założenia do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Szkoleniowe akceptujemy nizej wymienione książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa decyzyjna – „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej” i „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość”
  • symulacja słownikowa – „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na studium przypadku twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego” i „O jedności Europy na studium przypadku wybranych tekstów Jana Pawła II”
  • symulacja zespołowa : „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka” i Gry Decyzyjne i „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku”
  • zabawa edukacyjna – „Rozwój miasta Gniezna i powiatu Gnieźnieńskiego w turystyce” i „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej”
  • zabawa menedżerska : „Życie w nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady” oraz „Oblicza miłości w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza”
  • zabawa biznesowa : „Leśmianowski byt i niebyt: kontekst myśli filozoficznych XIX i XX w. (F. W. J. Schelling, W. Sołowjow, T. De Chardin, A schweitzer, M McLuhan)” i „Zmiany częstości występowania opadów gradu w Polsce w latach 1954-1981”
  • zabawa menedżerska – „Prawo do równego traktowania. Próba omówienia statusu kobiet i mężczyzn w Polsce” oraz „Jest w ludzie siła niespożyta…’ Młodopolski obraz wsi w twórczości Jana Kasprowicza”
  • symulacja komunikacyjna : „Wzniosłość i obscena w powieści Emily Brönte „Wichrowe Wzgórza”” i „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci”
  • zabawa edukacyjna – „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków” i „Pieśń maryjna jej funkcje”
  • Posted under Notki Tagi: , ,