Scenki edukacyjne – tematy do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy następujące zagadnienia do superwizji końcowej:

  • zabawa komunikacyjna : „Między kobietą wampiryczną a femme fatale. Obraz kobiety w literaturze XVII i XIX wieku” oraz „Współczesny terroryzm”
  • zabawa kreatywna – „Fabryka Boleslawa Kasprowicza w Gnieźnie” oraz „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym”
  • zabawa zespołowa : „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży” oraz Słownikowe Symulacje Szkoleniowe oraz „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”
  • gra słownikowa – „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” oraz „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010”
  • gra biznesowa – „Kuba od XVI do XX wieku w piśmiennictwie polskim” i „Struktura społeczna osób zwiedzających Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2001-2010”
  • symulacja edukacyjna – „Komunikacja psychiki, ducha i materii. Oblicza naszej duchowości i transgresje kulturowe wspołczesnej Europy” oraz „Sytuacja jezykowa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii, Na studium przypadku Greków i Wolotów w okręgu Gjirokotry”
  • symulacja biznesowa – „Etykieta językowa w miejscu pracy” i „Konflikt macedońsko-grecki od starożytności po czasy najnowsze w świetle wydarzyń historycznych”
  • symulacja językowa – „Walory turystyczne i kulturowe Lednickiego Parku Krajobrazowego” i „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Synteza krytyczna”
  • symulacja biznesowa : „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku” oraz „Charakterystyka ocenianych subkultur młodzieżowych”
  • Posted under Notki Tagi: , ,