Rekomendacje – szkolenia z zarządzania – Ośrodek Doradztwa

Baza wygranych projektów w programie dotacji Włoskiego Grantu Rozwojowego:

  • AF7/H/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez macierzowe przeorganzowanie wyników prac B+R oraz skoordynowane uruchomienie nowej oferty na rynek, FORNIT SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • CB9/R/PODKARPACKIE-, Zakup urządzeń produkcyjnych w celu wdrożenia technologii zgłoszonej do ochrony patentowej i produkcji innowacyjnych elementów drewnianych, ENVUN Paweł Janoszek, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Integra Consulting
  • 9/Y/OPOLSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nawozów organicznych w Fluxmet Sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FLUXMET SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Grzesiak. Zalecane w spółce House of Skills
  • B9/S/DOLNOŚLĄSKIE-, unowocześnienie innowacji procesowej, produktowej oraz nietechnologicznej w przedsiębiorstwie poprzez zakup unikalnego zestawu diagnostycznego oraz nowoczesnego laboratorium optycznego., ROMAN SOMERLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji House of Skills
  • C2/E/PODKARPACKIE-, Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy dzięki zakupowi nowych innowacyjnych procesowo i produktowo urządzeń dla świadczenia usług medycyny kosmetycznej i estetycznej., Tomasz Dudzik, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Akademia przygoda
  • BB4/J/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Rozwój firmy poprzez zakup i kompleksowe przygotowanie aplikacji do obsługi systemów dystrybucji wewnątrzzakładowej., ASD SYSTEMS SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji House of Skills
  • 7/I/KUJAWSKO POMORSKIE-, Budowa nowych dróg z wykorzystaniem własnej, innowacyjnej technologii konstrukcji warstwy wiążącej oraz podbudowy bitumicznej, wykonane z udziałem innowacyjnych procesowo urządzeń., MIXBUD KONTRAKTY SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji ODiTK
  • G6/T/PODLASKIE-, Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa JEGE poprzez ekonomizacja innowacji, ZAKŁAD MECHANIKI „JEGE” ŻELECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Berndson
  • Posted under Notki