Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr YCS/25 5 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Amerykańskiego Trustu Pomocowego

Porządek debata w czasie warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Ocena stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Kursy w Rucianem
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Chełm oraz częstochowski

  Upoważnieni beneficjenci to: JADWIGA STRUZIK Firma Lingwistyczna „Prospekt”, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (PAK) S.A., Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A., Sklep medyczny ORTOMED, Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „Developer” , ALURON , ECO Pellets, jPALIO , P. W. ENET-SYSTEM Jakub Broda, Solveco sp. z o.o., ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ P.P.H.U. ADPAL ADAM SZCZEPANIAK, BMT International Sp. z o.o., OFENS Sp. z o.o., Firma „SYLAND” Andrzej Grabowski, Sylwester Grabowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Posted under Notki