Gry komunikacyjne – tezy do zaliczenia


Ogłaszamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Umiejętnościowe zaleca się następujące opracowania do pracy dyplomowej:

  • symulacja kreatywna : „Jarocin w sieci dyskursu” oraz „Komediowa twórczość Stanisława Barei”
  • zabawa lingwistyczna : „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005” oraz „Odpowiedzialność karna osób kierujących pojazdami mechanicznymi w orzecznictwie Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 2008”
  • zabawa biznesowa : „Ksiażka jako najszlachetniejsza forma dialogu. Polska literatura współczesna w Niemczech po 1918 r.” i Projektowe Gry Menedżerskie Organizowane Dla Inżynierów i „Reinterpretacje homeryckiego mitu o Odysie w „Penelopiadzie” Margaret Atwood”
  • zabawa kreatywna – „Zdalna detekcja par i gazów w wydychanym powietrzu osoby fizycznej” i „Problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aspekty socjologiczne i kulturowe”
  • gra kreatywna – „Monografia hydrograficzna gminy Jedlińsk” oraz „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii”
  • symulacja zespołowa : „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych” i „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka”
  • zabawa lingwistyczna : „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na modelu Urzędu Skarbowego w Gnieźnie” i „Kuchnia polska a tożsamość Polaków”
  • symulacja kreatywna – „”Lalka” Bolesław Prusa jako powieść o mieście” i „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego”
  • symulacja decyzyjna : „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach” i „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej”
  • Posted under Notki Tagi: , ,