Granty Europejskie na warsztaty menedżerskie


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Edukacyjny” do drugiego etapu dopuszczono następujące programy:

 • – treningi z kreatywności
 • wypracowanie narzędzi do bezobsługowego świadczenia usług dla podróżujących samolotami – szkolenia z przywództwa
 • Pracownicze Wykłady Z Przywództwa Sytuacyjnego W Łodzi – szkolenia z delegowania
 • stworzenie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager – szkolenia miekkie
 • wypracowanie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi narzędziowego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie serwisu elektronicznego w zakresie porównywania ofert usług – szkolenia pracownicze
 • stworzenie, uruchomienie i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – warsztaty z obslugi klienta
 • przyrost konkurencyjności Firmy JOONGPOL oraz partnerów biznesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B – treningi interpersonalne
 • zoptymalizowanie sprzedaży dzięki nowym działaniom proeksportowym – treningi z obslugi klienta
 • „eInclusion – Lubartów bez barier” – szkolenia z obslugi klienta
 • modyfikacja współpracy poprzez stworzenie platformy informatycznej do wymiany zasobów i dokumentów Prodach-Kontrahenci – szkolenia z przywództwa
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – szkolenia z zarządzania projektem
 • BizIn – wypracowanie kompleksowego procesu zarządzania firmą przez Internet – szkolenia negocjacyjne
 • Budowa sieci FTTH w miejscowości Krępa Słupska – szkolenia z zarządzania projektem
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku, jakim jest zakrętka bezpieczna przeznaczona do zabezpieczania pojemników przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza dzieci – szkolenia z kreatywności
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnej procedury formowania opakowań z tworzyw sztucznych – warsztaty z zarządzania projektem
 • Ekspansja zagraniczna celem rozwojowym firmy Stabilizacja Polska Sp z oo – treningi z delegowania
 • Posted under Notki Tagi: , ,