Dla zainteresowanych – wykładowcy i instruktorzy – kierunek politologia


ĆWICZENIE NR 1: przygotować moduł edukacyjny dot. rozwiazywania konfliktów na podstawie analizy fragmentów z jednego z poniższych filmów:

 • Głos nadziei; Maciej J. Drygas
 • Korkociąg; Marek Piwowski, Synekdocha, Nowy Jork; Charlie Kaufman
 • Synalek; Joseph Ruben
 • Las Vegas Parano; Terry Gilliam, Kret; Alejandro Jodorowsky
 • Idioci; Lars von Trier
 • Upadłe anioły; Kar Wai Wong, Śniadanie na Plutonie; Neil Jordan
 • Hydrozagadka; Andrzej Kondratiuk, Mucha; David Cronenberg
 • Tydzień z życia mężczyzny; Jerzy Stuhr
 • Czarownice z Eastwick; George Miller, Marzyciel; Marc Forster
 • Boesman i Lena; John Berry
 • Ja tak, a oni nie; Steven Robman

  SYMULACJA NR 3: opracować muzyczną grę integracyjną na bazie teledysku do jednego z poniższych utworów muzycznych:

 • U2, Under A Blood Red Sky, Houk, Generation X
 • Dire Straits, On Every Street, Maanam, Się ściemnia, Winter, Johnny, Winter, Johnny
 • Collage, Moonshine, Beatles, The, The Beatles (White Album), Sting, …Nothing Like The Sun
 • Sisters Of Mercy, Floodland

  PROBLEM NR 3: – Kwestia jasnego prezentowania naukowych poleceń. Stworzyć adekwatną dla typowego pacjenta zasadę łykania wybranej zponiższych substancji medycznych:

 • 131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace – antyandrogeny o budowie niesteroidowej
 • 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika
 • 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe – biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym – metformina
 • 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych – antagoniści receptorów leukotrienowych
 • 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe – tramadol – postacie do podawania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne
 • 178.11, Leki przeciwpsychotyczne – amisulpiryd
 • 178.3, Leki przeciwpsychotyczne – kwetiapina do stosowania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne

 • Posted under Notki