Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie miesiące to coraz lepsza sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością sytuacja tego typu występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja będzie dość korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz również dla całości gospodarki, którą będzie napędzał wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, opiekę medyczną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku ilość ludzi pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo opinii wielu ludzi, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na ilość bezrobotnych. Takie hasła słyszy się często od dwustu lat, a nadal mimo wymyślenia wielkiej liczby maszyn i urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie powodują znikanie niektórych profesji i powstawanie innych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.

Posted under Notki