Ćwiczenia komunikacyjne – problematyka do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne polecamy poniższe tezy do superwizji końcowej:

  • symulacja komunikacyjna – „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego” i „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych”
  • zabawa komunikacyjna – „Filmowym szlakiem po Lombardii” i „Komunikacja psychiki, ducha i materii. Oblicza naszej duchowości i transgresje kulturowe wspołczesnej Europy”
  • zabawa biznesowa : „Promocja miasta Gniezno przez sport” i Symulacje Biznesowe i „Obraz społeczeństwa polskiego w pierwszych komediach oświeceniowych”
  • zabawa strategiczna : „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych” oraz „Zamek w Kórniku jako ośrodek narodowej tożsamości”
  • zabawa słownikowa : „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym” oraz „Smok w politeistycznych mitologiach Europy”
  • symulacja językowa : „Herkules – starożytność a popkultura” i „Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie (rozważanie na studium przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku)”
  • gra strategiczna – „Konsekwencje społeczno-prawne towarzyszące akcesji Polski do Unii Europejskiej” oraz „Dobra kłótnia, czyli o negocjacji w rodzinie”
  • gra decyzyjna – „Media a świadomość społeczna polskich nastolatków” oraz „Retoryka w kampanii samorządowej na przykładzie miasta Grudziądz”
  • gra edukacyjna – „Lubelszczyzna w różnych podziałach klimatycznych” i „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza”
  • Posted under Notki Tagi: , ,