Ćwiczenia komunikacyjne – materiały do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy poniższe książki do superwizji końcowej:

  • symulacja komunikacyjna : „Źródła i znaczenie fantastyki w twórczości Adama Mickiewicza (na przykładzie II cz. Dziadów)” oraz „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej”
  • symulacja kreatywna : „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego” i „Kuba od XVI do XX wieku w piśmiennictwie polskim”
  • gra strategiczna – „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie” oraz Korporacyjne Symulacje Szkoleniowe oraz „Podobieństwa i różnice warunków turystycznych Janowa Lubelskiego i Janowa Podlaskiego”
  • zabawa językowa – „Prawosławie w Polsce” oraz „Obrzędy, zwyczaje i rytuały w prawosławiu i katolicyzmie na studium przypadku Polski i Macedonii”
  • gra komunikacyjna – „Transformacja obyczajów w Polsce na podstawie poradników savoir-vivre” oraz „Rola mass mediów w kreowaniu wizerunku społecznego”
  • gra lingwistyczna : „Negocjacje i madiacje jako sposób rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych” oraz „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami”
  • zabawa edukacyjna : „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima (Ep. LIX-CVIII)” i „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni”
  • symulacja decyzyjna : „Opisy egzotycznych krain w literaturze polskiego baroku (ocenianych przykładach)” oraz „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach”
  • gra decyzyjna – „Obscena i wzniołość w „Nanie” Emila Zoli” i „Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku”
  • Posted under Notki Tagi: , ,